Jak správně naostřit pilový řetěz

Jak správně naostřit pilový řetěz

Ostření pilového řetězu je úkon, který byste měli pravidelně provádět při používání Vaší řetězové pily v okamžiku, kdy klesá řezný výkon používaného řetězu. Dobře naostřený řetěz rychle zvládne přeříznout jakýkoliv druh dřeva. Poradíme Vám, jak správně naostřit řetěz s pomocí ručního nářadí.

Co potřebujeme při ostření řetězu?

Před ostřením řetězu se ujistěte, zda máte kulatý pilník s odpovídajícím průměrem pro příslušnou rozteč řetězu, popř. vodítko s pilníkem.

Rozteč řetězu Typ řetězu Oregon Průměr pilníku Doporučený pilník
1/4" 25AP 3,2 mm 14012
3/8" (malá) 91P, 91PX, 91R
91VXL, M91VXL
4,0 mm 70504
3/8" (malá) 90PX 4,5 mm 70511
.325" 20LPX, 21LPX, 22LPX
20BPX, 21BPX, 22BPX
M20LPX, M21LPX
95TXL
4,8 mm 70503
3/8" (velká) 72LPX, 73LPX, 75LPX
72EXL, 73EXL, 75EXL
72LGX, 73LGX, 75LGX
72DPX, 73DPX, 75DPX
72RD, 73RD, 75RD
M73LPX, M75LPX
ve druhé polovině životnosti
5,2 mm 70505
3/8" (velká) 72LPX, 73LPX, 75LPX
72EXL, 73EXL, 75EXL
72LGX, 73LGX, 75LGX
72DPX, 73DPX, 75DPX
72RD, 73RD, 75RD
M73LPX, M75LPX
nové a málo opotřebené
5,5 mm 70502
.404" 27X, 27R, 59L, 18HX 5,5 mm 70502
3/4" 11H 7,9 mm 90410

Dále budete potřebovat plochý pilník pro snížení omezovací patky.
Pro správné snížení omezovacích patek bude potřebovat měrku.
Dobrým pomocníkem zejména v terénu bude kozlík na ostření.

Pokud nemáte zkušenost s ostřením řetězu

a chcete se ujistit o správném úhlu ostření řetězu, využijte vodítko s pilníkem pro ostření pilového řetězu.

Pokud si nechcete kupovat všechny nástroje samostatně

objednejte si kompletní sadu na ostření s přiloženým praktickým návodem pro správné použití.

Předtím než začnete s ostřením

Zjistěte parametry pro ostření, tj. úhel ostření a průměr pilníku vhodné pro Váš řetěz (dle typu a rozteče řetězu).
V případě řetězů Oregon tyto údaje najdete na zadní straně obalu - krabičky.

Důležité!

Ujistěte se, že řetěz je správně upevněn na vodící liště a vodící lišta, že je řádně ukotvená do držáku, např. kozlíku na ostření.

Ostření řezacích zubů

  1. Ujistěte se, že 1/5 nebo 20% průměru pilníku vždy přesahuje horní část břitu řezacího zubu. Použitím správného vodítka s pilníkem je nejjednodušší způsob pro dodržení této polohy pilníku. Při ostření pootáčejte pilníkem kolem jeho osy, aby bylo zajištěné rovnoměrné ostření a zabránilo se jednostrannému opotřebení pilníku. Pilník zabírá pouze při pohybu směrem „od sebe” - dopředu, při zpětném pohybu ho nadzvedněte.
  2. Pro dodržení správného úhlu ostření a stále stejné pozice a výšky pilníku v okamžiku ostření, použijte vodítko pro ostření pilových řetězů. Důležité pro dodržení správného úhlu ostření je, aby vyznačené rysky na vodítku byly vždy rovnoběžné s Vaším řetězem.
  3. Dojde-li k poškození břitu či boku řezacího zubu, zub je třeba snížit - poškozená místa odpilovat, dokud není poškození zcela odstraněno.

     
  4. Je důležité, aby délka řezacích zubů byla stejná a nedocházelo tak při řezání k tzv. "podřezávání" - k šikmému řezu, dále k zasekávání a malému řeznému výkonu.

Snížení omezovacích patek

Při ostření zubů se zmenšuje vzdálenost omezovacího dorazu. Pokud jste naostřili všechny řezné zuby, musíte zkontrolovat výšku omezovacího dorazu a popřípadě ji upravit - snížit. Pro kontrolu správného snížení omezovacích patek použijte měrku odpovídající rozteči řetězu. Kontrolujte správné snížení omezovacích patek po každém 3 - 4 ostření.

  1. Měrku pro snížení omezovacích patek nasaďte na horní část řetězu tak, aby omezovací patkařetězu byla zasunuta ve výřezu měrky. Jestliže omezovací patka vystupuje z měrky, odpilujte plochým pilníkem přesahující část tak, aby byla v rovině s měrkou a použití pilníku vždy jedním směrem "od sebe" - dopředu.
  2. Pilujte plochým pilníkem od vnitřní strany řezacího zubu směrem "od sebe" - ven.
  3. Po snížení omezovacích patek upravte vždy přední část každé omezovací patky do původního tvaru (zaobleného nebo stupňovitého), přitom nadále nesnižujte nejvyšší bod omezovací patky.

Důležité!

Nedostatečná údržba pilového řetězu je častým důvodem pro poničení řetězu a zvýšení rizika vzniku nebezpečí úrazu !!!

Video ruční ostření řetězu na pilu

Doporučené produkty15