Vrácení zboží

Výrobek zakoupený přes náš internetový obchod neodpovídá vašim představám? Pak máte možnost ho vrátit bez udání důvodů během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. To platí samozřejmě i na výrobky, které jste si vyzvedli na prodejně.

Jak postupovat při vrácení

Vrátit zboží můžete jedním ze 2 způsobů:

Vrácení na prodejně  

Vrácení na prodejně

Vracený výrobek můžete přinést na naši prodejnu, spolu s výrobkem přineste také prodejní doklad. Na prodejně výrobek zkontrolujeme, sepíšeme Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech a zajistíme vrácení peněz.

     
Vrácení poštou  

Vrácení poštou

Pokud nemáte prodejnu po ruce, můžete zboží vrátit poštou. V takovém případě postupujte následovně:

  1. Vyplňte a vytiskněte si Odstoupení spotřebietele od kupní smlouvy. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře.
  2. Uvěďte zboží do původního stavu. V takovém případě vám vrátíme plnou cenu zboží.
  3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do původního obalu. Nezapomeňte přibalit podepsané odstoupení od kupní smlouvy.
  4. Zboží pošlete na naší prodejnu:

SALS CZ s.r.o.

Václava Petrů 1472, 393 01 Pelhřimov

Časté dotazy


Co znamená Odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu?

Pokud jste výrobek zakoupil v našem internetové obchodě jako spotřebitel (nemáte na faktuře uvedeno IČ), máte v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

Tohoto svého práva můžete využít ve chvíli, kdy vám výrobek z nějakého důvodu nevyhovuje nebo neodpovídá vašim představám.


Výrobek je zakoupen na IČ, mohu odstoupit od kupní smlouvy?

V případě, že jste podnikatelem, tzn. právnickou osobou či osobou, jež zboží objednala v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, zákonná možnost Odstoupení od kupní smlouvy ve 14 dnech se na vás nevztahuje.


Jaká je možnost a rozsah vyzkoušení zboží?

Vyzkoušení znamená zprovoznění zboží a přiměřené otestování všech funkcí, které má zboží splňovat dle požadavku zákazníka. Nemělo by však dojít k jeho opotřebení.

Zakoupíte-li si například monitor nebo televizi, je v pořádku zprovoznění, odzkoušení obrazu, kvality přehrávání, jednoduchosti obsluhy a plynulosti rozhraní. V případě fotoaparátu je v pořádku pořízení několika snímků v různých režimech. U tiskárny si bez problémů vytiskněte několik stránek textu, vyzkoušejte si barevný tisk či tisk fotografií.

Pokud to není vysloveně nutné, nesundávejte ochranné fólie displejů a lesklých částí těl zboží a samolepky výrobce.


Musím zboží vrátit v nepoškozeném obalu?

Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. I přesto má Nářadí Doležal právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Tyto náklady jsou vždy individuálně posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naúčtovány a započteny s částkou za vrácené zboží.


Co když se zboží při používání poškodilo?

Výrobek můžete vrátit i pokud je částečně poškozen, v takovém případě však budeme mít právo snížit vrácenou částku o částku představující snížení hodnoty vráceného zboží způsobené jeho poškozením.


Co když vrátím zboží nekompletní, např. bez příslušenství?

Abyste při vrácení zboží dostal zpět celou částku zaplacené kupní ceny, musí být vrácené zboží kompletní, tedy včetně všeho příslušenství, které bylo součástí prodejního balení. Pokud například vrátíte telefon bez sluchátek, máme právo snížit vrácenou částku o hodnotu chybějícího příslušenství.


Jak se počítá lhůta 14 dnů?

Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů, nikoliv pracovních, a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem (např. převezme-li si zákazník zboží v pátek, doba pro odstoupení se počítá od soboty včetně).

Pro dodržení lhůty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhůta pro odstoupení se tak považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, že od smlouvy odstupuje.


Jaké dokumenty je potřeba přiložit?

V případě, že výrobek budete vracet na prodejně, nezapomeňte přinést dokument, který potvrdí, že jste zboží zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboží a požadavku.

V případě, že budete výrobek posílat doporučujeme přiložit také vyplněný formulář Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy a kopii nákupního dokladu, který jste obdrželi na svoji e mailovou adresu.


Vrácení chybně objednané náplně do tiskárny

Objednali jste si nevhodnou náplň do tiskárny? Můžete ji vrátit a vyměnit za jinou!

Pokud je nepoškozená a v originálním obalu, není to žádný problém. Zboží Vám vyměníme za jiné a to až do 6 měsíců od převzetí zásilky. Za takové zboží Vám bude vráceno 80% jeho pořizovací ceny.

Pokud se jedná o tonerovou kazetu, která byla kompletně vybalena z krabice, ale nebyla s ní ještě vytržena bezpečnostní páska nebo se jedná o inkoustovou kazetu, která ještě nebyla vybalená s vakuového obalu, je možné jejich vrácení za 50% pořizovací ceny.

Pokud se jednalo o zakoupené zboží označené jako [BULK], tedy právě o zboží bez originálního obalu, bude Vám i v tomto případě vráceno 80% pořizovací ceny.

Pokud jste již tonerovou nebo inkoustovou kazetu kompletně rozbalili (tonerová kazeta má vytrženou bezpečnostní pásku nebo inkoustová kazeta je vybalena s vakuového obalu) a vložili nebo se pokusili vložit ji do tiskárny, není již bohužel vrácení nebo její výměna možná.

 

Jak postupovat při požadavku na výmenu zboží:

Chybně objednanou kazetu prosím vložte zpět do krabičky, ve které byla dodaná (nebo do jiné vhodné krabice), přiložte kopii pořizovacího dokladu (faktury nebo dodacího listu), uveďte za jaký správný typ si přejete kazetu vyměnit a pošlete na níže uvedenou adresu. Obratem po přijetí a kontrole Vám bude založena nová objednávka na správný typ kazety.

Není možné vrátit kazety kompletně rozbalené a již vložené do tiskárny (tedy inkoustové kazety z odkrytou tiskovou hlavou nebo tryskou a tonerové kazety s vytrženou bezpečnostní páskou).

Cena chybně objednané (vrácené) kazety Vám bude započtena a na případný rozdíl vystavena faktura.

Adresa pro zaslání zboží na výměnu:
SALS CZ s.r.o., Václava Petrů 1472, 39301, Pelhřimov

Další