Milwaukee M12 System - Max. veľkosť kazety - 400 ml