Milwaukee M12 System - Max. veľkosť kazety - 600 ml