Insekticíd je prípravok určený na ničenie hmyzu v jeho rôznych vývojových stupňoch. Insekticídy zasahujú najmä nervový systém hmyzu dýchacími orgánmi, pri požití a tiež kontaktom s telom hmyzu. Sú nevyhnutnou súčasťou programu na ochranu rastlín. Hmyzí škodcovia sú veľmi odolní a treba ich zasiahnuť razantne. Megazahrada.cz Vám ponúka ucelený výrobkový rad ochrany rastlín a plodín proti voškám, moliciam, obalečom, mandelinkám, roztočcom a komárom. Jednoduchá aplikácia vodorozpustných insekticídov je výhodou. Povedzte STOP škodcom!