Reklamácia

ČO ROBIŤ PRI REKLAMÁCII V SERVISNOM STREDISKU?

Najrýchlejšie reklamácie vedie cez autorizovaný servis výrobcu. Zoznam stredísk, v ktorých odstraňujú závady na tovare, nájdete v návode k výrobku alebo priamo na záručnom liste. Pred odoslaním výrobku na reklamáciu však odporúčame kontaktovať Centrum.

Ak budete výrobok do servisu zasielať, odporúčame ho dôkladne zabaliť, aby bol chránený proti poškodeniu pri preprave. Spoločne s výrobkom nezabudnite zaslať kópiu nákupného dokladu (faktúra), sprievodný list s presným popisom závady a kontaktné informácie, aby vás mohol servis vyrozumieť o priebehu a ukončenia opravy. V prípade, že ste pri zakúpení výrobku obdržali záručný list, jeho kópiu tiež priložte. Záručný list musíte mať potvrdený predajcom.

Pre rýchlu identifikáciu doporučujeme pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká závada sa na tovar prejavila. 

Ak nemáte v dosahu žiadne servisné stredisko, môžete využiť ktorúkoľvek predajňu SALS CZ s.r.o. alebo tovar pošlite priamo na naše reklamačné oddelenie. V takomto prípade prosím dodržte nasledujúce inštrukcie.

 ČO ROBIŤ PRI REKLAMÁCII V NAŠOM REKLAMAČNOM ODDLENI?

Výrobok dôkladne zabaľte, aby nedošlo k poškodeniu pri preprave. Najistejšie prepravný obal býva pôvodný obal k výrobku, ktorý je priamo určený pre ochranu výrobku pri preprave. Výrobok odporúčame posielať kompletný, vrátane všetkého príslušenstva, ktoré bolo obsahom balenia. Pre rýchlu identifikáciu doporučujeme pridať k výrobku kópiu predajného dokladu (faktúra) a sprievodný list, v ktorom opíšete, aká závada sa na tovar prejavila.

VÝROBOK NÁSLEDNE ZAŠLITE NA ADRIESU:

SALS CZ s.r.o.
Václava Petrů 1472
393 01 Pelhřimov
Česká republika

Čo s výrobkami, ktoré budú mať neodstrániteľnú chybu?

Pokiaľ bude reklamovaný tovar posúdené autorizovaným servisným strediskom ako predmet s neodstrániteľnú vadou, potom si sami môžete vybrať, či budete požadovať vrátenie zaplatenej čiastky alebo si tovar vymeníte za nový alebo iný výrobok. Reklamovaný predmet sa stane tovarom s neodstrániteľnú vadou aj vtedy, ak uplynie 30 kalendárnych dní od dátumu, kedy bola Vaša reklamácia doručená. A v takom prípade máte aj rovnaké práva (výmena tovaru, vrátenie peňazí).

ČO KEĎ DORAZIL POŠKODENÝ?

Pri preberaní zásielky si dobre skontrolujte jej obal a stav výrobku. Ak je už pri prevzatí patrné, že zásielka nie je v poriadku, nepreberajte ju od prepravcu. Ak vyzerá zásielka na prvý pohľad v poriadku a napriek tomu je vo vnútri výrobok poškodený, je dôležité udalosť čo najskôr nahlásiť u prepravcu. Odporúčame túto situáciu nahlásiť aj na našej Zákazníckej linke.

Reklamácia poškodených zásielok zasielajte emailom spoločne s fotodokumentáciou (nafoťte poškodený výrobok, vrátane obalu).
Do emailu uveďte číslo predajného dokladu (faktúra) alebo číslo objednávky.
Popíšte okolnosti pri odovzdaní výrobku a okolností pri akých bolo zistené poškodenie.

ZÍSKALI STE NEKOMPLETNÉ ALEBO INÝ VÝROBOK?

Ak vám domov dorazil iný výrobok, než ktorý ste si objednali alebo sa nezhoduje popis na predajnom doklade s popisom výrobku, kontaktujte prosím naše reklamačné oddelenie e-mailom obchod@sals.cz alebo volajte na Zákaznícku linku: +420 774 704 704. Neváhajte nás kontaktovať tiež v prípade, že výrobok nie je kompletný.

Pracovníci reklamačného oddelenia vás budú v čo najkratšom čase kontaktovať a poradí vám, ako situáciu čo najrýchlejšie a bez zbytočných vedľajších nákladov vyriešiť.